Global searching is not enabled.
Skip to main content

Available courses

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Bolalar psixologiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Bolalar psixologiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Iqtisodiyotga kirish
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Maktabgacha ta’lim asoslari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Maktabgacha ta’lim asoslari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Musiqa nazariyasi va  solfedjio
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ovoz gigiyenasi va neyrobika
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rivоjlаnish psiхоlоgiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Sharq bolalar adabiyoti
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Ta’lim asoslari
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Umumiy matematika
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Umumiy psiхоlоgiya I
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Qishki - 2023 (sirtqi)
Preview Course
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Bolalar psixologiyasi
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Maktabgacha ta’lim asoslari
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Iqtisodiyotga kirish
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A1
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Sharq bolalar adabiyoti
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Ta’lim asoslari
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Umumiy matematika
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Umumiy matematika
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Kuzgi - 2022 (sirtqi)
Preview Course
Amaliy matematika
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Amaliy matematika
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Bolalar ta’limining didaktik asoslari
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
G‘arb bolalar adabiyoti
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Ingliz tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Iqtisodiyot nazariyasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Maktabgacha pedagogika
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Menejment asoslari
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Oila pedagogikasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
 Psixologiya
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
 Raqamli texnologiyalar
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Rus tili: A2
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Yosh fiziologiyasi va gigeyenasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Yosh fiziologiyasi va gigeyenasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (Sirtqi)
Preview Course
Amaliy grammatika 1-XT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Bolalar psixologiyasi 1-MT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Elektronika va sxemotexnikaga kirish 1-KI-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Fin tili: A1 (1-FN-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Fin tili: A1(1-EK-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A1 (1-B-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A1 (2-A-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A1 (4-A-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A1 (5-A-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A1(1-A-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Maktabgacha ta’lim asoslari 1-MT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
O‘qish va yozish ko‘nikmalari I (2-B-22) 1-XT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Rus tili: A1(1-RS-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Sharq bolalar adabiyoti 1-BT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ta'lim asoslari  1-BT-22
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Test fan
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course

Teacher: Hasan Topilov

Test fan

Ushbu joyda siz o'tayotgan faningizdan izoh berib borishingiz mumkin!


Tinglash va so‘zlashish ko‘nikmalari I (2-B-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Umumiy matematika (1-KI-22, 1-XB-22, 1-SM-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Umumiy matematika(1-ML-22.1-EK-22)
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Yozish va taqdimot qilish kompetensiyasi
1-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Amaliy fonetika
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Amaliy matematika
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Amaliy matematika
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Bolalar ta’limining didaktik asoslari
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Elektronika va sxemotexnika
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Fin tili: A2 (1-FN-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Fin tili: A2 (2-FN-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Fin tili: A2 (3-FN-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
G‘arb bolalar adabiyoti
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A2 (1-A-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A2 (1-B-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A2 (2-A-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A2 (4-A-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ingliz tili: A2 (5-A-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Iqtisodiyot nazariyasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Kompyuter arxitekturasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Maktabgacha pedagogika
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Mamlakatshunoslik
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritmlar
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Menejment asoslari
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Oila pedagogikasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
O‘qish va yozish ko‘nikmalari II (2-B-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
O‘qish va yozish ko‘nikmalari II (3-A-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
 Psixologiya
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
 Raqamli texnologiyalar
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
 Raqamli texnologiyalar
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Rus tili: A2 (1-RS-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Rus tili: A2 (2-RS-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Rus tili: A2 (3-RS-22)
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Yosh fiziologiyasi va gigeyenasi
2-semestr Kuzgi - 2022 (kunduzgi)
Preview Course
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Pedagogik diagnostika
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Kognitiv psixologiya
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
HR-menejmenti
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Kasbiy ma’naviyat
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Kasbiy ma'naviyat
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Ta’lim menejmenti asoslari
1-semestr Bahorgi - 2023 (kunduzgi)
Preview Course
Umumiy Matematika
Kunduzgi ta'lim
Preview Course

Kitob mutolaasi

Kitob mutolaasi bo`yicha darslar


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)

Course categories

Modified 14 November 2022

Miscellaneous